Nowości w SprintMAP.LAS

Bieżący rok był czasem intensywnego rozwoju aplikacji SprintMAP.LAS. Skupiliśmy się nad usprawnieniem i przystosowaniem aplikacji do nowych instrukcji i uwarunkowań formalnych oraz przygotowaniem zestawu dodatkowych narzędzi do obsługi zasobów przestrzennych będących w posiadaniu nadleśnictw. Wynikiem naszej pracy są dwa nowe moduły:

Nowy Moduł Wydruki - został przekształcony w intuicyjny kreator sporządzania map leśnych. Zmiany dotyczą również implementacji symboliki i map określonych w Instrukcji technicznej sporządzania i wydruku map leśnych stanowiącej załącznik do IUL z dnia 21 listopada 2011r.  Niewątpliwym atutem proponowanego rozwiązania jest automatyzacja najbardziej mozolnego etapu przygotowania wydruku, czyli określenia symbolizacji i sposobu etykietowania spełniającego wymogi obowiązującej IUL. W porównaniu z ręcznych przygotowaniem mapy zgodnej z wytycznymi IUL, używając kreatora wydruków oszczędzamy do 85 % czasu pracy!

Moduł Narzędzia - to sprawdzony i doceniony przez naszych Klientów zestaw zaawansowanych funkcji do obsługi rastrów, sprawnej i efektywnej wektoryzacji oraz utrzymania topologii danych. Narzędzia pracują na licencji ArcView, ale w większości wykraczają ponad funkcjonalność edycyjną ArcInfo™, zwłaszcza w odniesieniu do obsługi modelu danych SLMN opartego o pliki shapefile.

Ciągły rozwój dobrze już znanej Państwu aplikacji SprintMAP.LAS gwarantuje nie tylko szybkie i sprawne wykonanie bieżącej aktualizacji LMN, ale także ułatwia utrzymanie wysokiej jakości danych LMN.  Przyspiesza przygotowanie materiałów kartograficznych i wielu niestandardowych prac, których wykonanie jest uciążliwe lub niemożliwe w innych aplikacjach.

Teksty i opisy produktów zamieszczone na stronie www.sprintmap.pl są autorstwa firmy SmallGIS i stanowią jej własność. Opisy są chronione prawem autorskim. Właściciel strony zastrzega sobie zakaz kopiowania i wykorzystywania całości lub części materiałów w celach komercyjnych bez jego zgody oraz bez wyraźnego podania źródła.