Witamy, Gościu
Nazwa użytkownika Hasło: Zapamiętaj mnie

PrzemekS (przemeks)

  • Offline
  • Ranga: Moderator
  • Data rejestracji: 05/09/2011
  • Strefa czasowa: GMT +0:00
  • Czas lokalny: 13:14
  • Wiadomości: 32
  • Odsłon profilu: 2718
  • Miejsce: Nieznany
  • Płeć: Nieznana
  • Data urodzenia: Nieznana

Podpis

Posty

Posty

emo
Eksport do formatu SWDE dostępny jest w wersji SprintMAP®.SWDE w wersji PROFESSIONAL.
Funkcjonalność
Kategoria: SprintMAP.SWDE
emo
LMN


Lista tabel bazy SILP potrzebna do przeprowadzenia aktualizacji LMN:
f_arod_category
f_arod_cue
f_arod_goal
f_arod_land_use
f_arod_phenomena
f_arod_spec_area
f_arod_storey
f_arodes
f_community
f_county
f_degradation_dic
f_district
f_forest_district
f_forest_range
f_inout
f_inspectorate
f_moistening_dic
f_municipality
f_nurs_pos
f_nursery
f_parcel
f_parcel_land_use
f_site_type_dic
f_soil_level_dic
f_soil_species_dic
f_soil_subtype_dic
f_storey_species
f_subarea
fy_arod_cue
g_arod_line
g_border_pnt
g_deriv_obj_dic
g_derivative_dic
g_dimension_dic
g_geo_glossary_dic
g_geod_base
g_geol_depos_dic
g_height
g_label_dic
g_label_shift
g_layer_dic
g_layer_object_dic
g_line_label
g_line_width
g_method_dic
g_object_code_inv
g_object_name
g_phen_pnt
g_point
g_site_soil_spec
g_site_type
g_site_type_det
g_source_dic
i_inv
ix_2_bud_lin
ix_ppoz
pn_employ
v_address


Dodatkowe tabele niezbędne w Module Raporty
f_arod_solid_spec
f_country_dic
f_district_dic
f_location_dic
f_measure
f_municipality_dic
f_object_measure
f_plan_activity
Lista tabel bazy SIL ...
Kategoria: FAQ
emo
Procedury wygładź i generalizuj służą do drastycznej modyfikacji geometrii i najczęściej są wykorzystywane do obróbki zawiłych pomiarów dynamicznych (strumieniowych) GPS podczas aktualizacji warstwy pnsw.

Obie procedury dostępne są w module EDYCJA na zakładce „zaawansowana edycja”:

oraz na pasku narzędziowym o tej samej nazwie w aplikacji ArcMAP:

Przykład zastosowania procedury wygładź:

Przykład zastosowania procedury generalizuj:

Stopień zmian geometrii obiektów określa parametr "odstęp maksymalny", należy go tak dobrać aby redukcja powierzchni edytowanego obiektu nie była zbyt duża.

Ze względu na drastyczne zmiany geometrii, procedur tych nie należy używać w warstwie obiektów podstawowych (o_podst).

Poniżej przykład wykonania procedury wygładź na obiektach podstawowych.

Zalecamy stosowanie tych procedur przez doświadczonych operatorów.
Na jakich warstwach ...
Kategoria: FAQ
emo
Podczas aktualizacji LMN generujemy „Duplikaty identyfikatorów” czyli obiekty o identycznych wartościach w polu ID. Błąd ten zgłaszany jest przez aplikacją Kontrola LMN podczas kontroli logicznej atrybutów (Kon10).

Problem ten dotyczy zwłaszcza warstwy obiektów podstawowych, w której podczas podziałów obiektów, atrybuty są kopiowane do każdej części dzielonego obiektu, a w momencie kodowania nadpisywane są atrybuty z wyjątkiem identyfikatorów w polu ID. Każda część podzielonego obiektu zostanie zgłoszona przez kontrole jako duplikat identyfikatora.

Kolejnym przykładem generowania duplikatów identyfikatorów jest rysowanie nowych obiektów w warstwie. Nowo powstałe obiekty mają identyfikator zero (ID=0), jeśli tych obiektów jest kilka to każdy z nich zostanie zgłoszony jako duplikat identyfikatora. Z tym przypadkiem spotykamy się przy aktualizacji warstwy pnsw, w której nanoszono np.: nowe gniazda.

Poprawa tego typu błędów polega na zaktualizowaniu identyfikatorów (ID) a wykonujemy to po zakończeniu aktualizacji warstwy, funkcją „Aktualizuj ID”. Funkcja ta dostępna jest w module EDYCJA na zakładce „zaawansowana edycja”


UWAGA: Aktualizację ID możemy wykonać tylko w warstwach o_podst, pnsw, dzial_zr, os_pow, os_pkt, punkty, ponieważ nie mają one tabel stowarzyszonych tak jak jest to w pozostałych warstw np: linie (linie_t, linie_a). Funkcja "Aktualizuj ID" blokuje aktualizację identyfikatorów ID w warstwach, w których jest to niedozwolone więc użytkownik ma pewność, że w razie błędnej selekcji warstw do aktualizacji ID, identyfikator nie zostanie nadpisany w warstwach w których taka operacja miałaby fatalne skutki (zerwanie spójności grafiki (shp) z tabelami (dbf)).
Czego dotyczy błąd „ ...
Kategoria: FAQ
emo
Jak odszukać obiekt o zadanym numerze działki ewidencyjnej na mapie i w SILP?

Wyszukiwanie obiektów o zadanym numerze działki ew. odbywa się z poziomu modułu EDYCJA. W pierwszym kroku należy określić w warstwę w której będziemy szukać działki , następnie włączyć przycisk „D” oraz wpisać numer działki w pole poprzedzające ten przycisk. Na koniec w zależności od potrzeby klikamy przycisk „Szukaj adresu na mapie” lub „Szukaj adresu w SILP”


UWAGA: Wybór pola w warstwie jest tu niekonieczny ponieważ działki ewidencyjne zawsze szukane są w polu nr_ew.


W przypadku poszukiwania po numerze działki, niekiedy należy dokonać uzupełniającego wyboru działki w konkretnym adresie administracyjnym. W przypadku, gdy poszukiwany numer działki znajduje się w kilku adresach administracyjnych, program pozwala zawęzić kryteria poszukiwania.

Wyszukiwanie po numerze działki jest przydatne w momencie aktualizacji LMN na podstawie danych z ewidencji gruntów a zmiany dotyczą stanu posiadania a nie zmian gospodarczych.
Jak odszukać obiekt ...
Kategoria: FAQ
emo
Jak wyświetlić etykiety z kodem linii na mapie?

Etykietowanie linii na mapie jest możliwe tylko po złączeniu warstwy linii z tabelą linie_t po identyfikatorach (ID), ponieważ warstwa linie według Zarządzenia nr 34 nie zawiera kodu linii, informacja ta jest przechowywana w tabeli linie_t.

Krok 1. Złączenie tabel:

Krok 2. Parametry łączenia tabel:

Krok 3. Etykietowanie po kodzie linii:

Krok 4. Widok mapy:

Analogiczne operacje należy wykonać przy etykietowaniu warstw in_pkt, in_pow i siedl.
Jak wyświetlić etyki ...
Kategoria: FAQ
emo
Co to są pliki *.sbn, *.sbx?

Pliki z rozszerzeniem *.sbn, *.sbx to pliki indeksów przestrzennych tworzone automatycznie przez program ArcGIS w trakcie niektórych operacji. Wpływają na szybkość wykonywania operacji przestrzennych i wyświetlanie warstw na ekranie. Zdarza się, że są powodem błędnego wyświetlania (znikające obiekty w widoku mapy przy różnych skalach) dlatego zalecamy usuwanie plików indeksów, zarówno geometrycznych (*.sbn, *.sbx) jak i atrybutowych (*.atx). Funkcja usuwania indeksów dostępna jest w module EDYCJA na zakładce „zaawansowana edycja” pod nazwą „Usuń indeksy”
Co to są pliki *.sbn ...
Kategoria: FAQ
emo
Co to są pliki *.atx?

Pliki z rozszerzeniem *.atx to pliki indeksów atrybutowych a powstają podczas łączenia atrybutów warstw/tabel. Przyspieszają one wykonywanie operacji na połączonych warstwach/tabelach ale zdarza się, że są powodem błędów atrybutowych i błędnego generowania warstw pochodnych dlatego zalecamy usuwanie plików indeksów, zarówno atrybutowych (*.atx) jak i geometrycznych (*.sbn, *.sbx). Funkcja usuwania indeksów dostępna jest w module EDYCJA na zakładce „zaawansowana edycja” pod nazwą „Usuń indeksy”
Co to są pliki *.atx ...
Kategoria: FAQ
emo
Co oznacza komunikat „Brak tabeli analitycznej”?

Komunikat „Brak tabeli analitycznej” pojawia się podczas kontroli atrybutowych wykonywanych SprintMAP.LAS (Moduł Kontrola - zakładka LMN Kontrola ) a oznacza brak połączenia z kopią bazy SILP. W takim przypadku należy odłączyć bazę i ponownie wskazać kopię SILP do kontroli.

Jeśli nadal komunikat się pojawia, to należy sprawdzić czy baza SILP jest edytowana w innej aplikacji lub przez innego użytkownika a ostatecznie zalecamy zrestartowanie aplikacji ArcGIS i ponowne uruchomienie kontroli LMN
Co oznacza komunikat ...
Kategoria: FAQ
emo
Co to są pliki *.org.dbf?

Pliki *.org.dbf to kopia tabeli *.dbf, która wykonywana jest podczas generowania warstwy punktów na podstawie współrzędnych z pliku *.dbf. Funkcja ta jest dostępna w module EDYCJA na zakładce „zaawansowana edycja” pod nazwą „Utwórz shp z dbf” i często wykorzystywana do generowania warstwy z tabel: in_pkt, op_loc, op_lin, punkty, os_pkt. W przypadku błędnego generowania warstwy oryginał pliku *.dbf ulega zniszczeniu, dane możemy odzyskać z plików *.org.dbf.
Co to są pliki *.org ...
Kategoria: FAQ
emo
Po podziale wydzielenia powstał obiekt z zerową powierzchnią – jak poprawić taki błąd?

Obiekty z zerową lub bardzo małą powierzchnią (kilka m.) są wynikiem błędnych podziałów obiektów poligonowych np.: rysowanie linii podziału po krawędzi dzielonego obiektu. Powierzchnie te zostaną zgłoszone przez aplikację KONTROLA LMN jako błędy typu „mała powierzchnia”. Poprawa tego typu błędów polega połączeniu tych obiektów z sąsiednim obiektem, najlepiej o tym samym adresie leśnym obiektem lub usunięciu tych obiektu. Obiekty o tak małej powierzchni bardzo trudno zlokalizować i zaznaczy ręcznie na mapie. Selekcję takich obiektów można zrobić na kilka sposobów:

• Dodać pole numeryczne do tabeli atrybutów danej warstwy, a następnie zakodować go powierzchnię geometryczną za pomocą „Kalkulatora pola” bądź funkcją „Oblicz geometrię” . W kolejnym kroku poleceniem „Wybierz według atrybutów” wybrać wszystkie „zerowe” powierzchnie i je usunąć. Usunięcie tych obiektów powoduje błędy sąsiedztwa poligonów ale można je łatwo naprawić funkcją INTEGRUJ.

• Jeśli chcemy mieć większą kontrolę na zmianami w warstwie i sprawdzić każdą podejrzanie małą powierzchnię, to znając jej adres leśny możemy posłużyć się funkcją wyszukiwania obiektów na mapie w module EDYCJA aplikacji SprintMAP.LAS. SprintMAP wyszuka wszystkie obiekty o danym adresie leśnym i jeśli w selekcji mamy tylko dwa obiekty to możemy je połączyć za pomocą „Połącz…” dostępnej z paska narzędziowego „Edytor”. W przypadku kiedy w selekcji będzie więcej niż 2 obiekty, to obiekty, które nie mają wspólnej granicy z obiektem o zerowej/małej powierzchni należy odwołać z selekcji. Najlepiej posłużyć się tu formularzem „Atrybuty” (Pasek narzędziowy Edytor) za pomocą którego odszukamy zbędne obiekty i poleceniem „Odwołaj Selekcje” odznaczymy je z selekcji pozostawiając w tylko obiekt z zerową/mała powierzchnią i jego „sąsiada”, które następnie za pomocą funkcji „Połącz…” łączymy przepisują dane z obiektu o większej powierzchni.
Po podziale wydziele ...
Kategoria: FAQ
emo
Zakup licencji ArcGIS i SprintMAP jest drogi. Jak przekonać nadleśniczego aby zainwestował?

Pojęcie „drogi” jest wieloznaczne. „Drogi” oznacza również cenny, przydatny, niezbędny… Jeżeli zrobimy porządny rachunek ekonomiczny to okaże się, że inwestycja zwraca się w 1-3 lata w zależności od nadleśnictwa i jego potrzeb. Należy tylko wyliczyć oszczędności na corocznie zlecanej aktualizacji LMN, okresowych wydrukach map, oszczędności na zakupie innych aplikacji, które tylko częściowo realizują potrzeby w zakresie GIS a nie nadążając za rozwojem technologii informatycznej kończą żywot po kilku latach od powstania. SprintMAP bazuje na technologii światowego lidera GIS, na którym pracują miliony użytkowników zatem rozwój technologiczny i aktualność gwarantowana jest w długim okresie czasu. Uniwersalność rozwiązania, tysiące dostępnych i sprawnie działających funkcji i procedur oraz skalowalność Systemu (dobór rozszerzeń i funkcjonalności w zależności od potrzeb) decyduje o tym że stosunek ceny do możliwości jest bardzo korzystny. Dodatkowo w dobie nadmiaru pracy, oszczędności czasowe i komfort pracy jaki gwarantuje SprintMAP są warte każdej ceny.
Zakup licencji ArcGI ...
Kategoria: FAQ
emo
Chcę pracować w aplikacji SprintMAP.LAS. Jakie licencje powinienem zakupić?

Aby pracować w SprintMAP potrzebna jest licencja ArcGIS w wersji 10.x desktop na dowolnym poziomie funkcjonalności (ArcView, ArcEdytor, ArcInfo). Może to być licencja pojedyncza lub sieciowa. Do tego należy zakupić licencje na dowolnie wybrane moduły SprintMAP – w zależności od potrzeb.
Chcę pracować w apli ...
Kategoria: FAQ
emo
Czy SprintMAP.LAS jest rozwiązaniem bezpiecznym?

O bezpieczeństwie aplikacji można mówić w co najmniej 2 aspektach. Pierwszy to bezpieczeństwo w stosunku do danych SILP. W tym aspekcie 100% gwarancji bezpieczeństwa zapewnia praca na kopii tablic SILP w formacie MSAccess. SprintMAP.LAS nie korzysta z ODBC i bezpośredniego dostępu do danych SILP. W tym aspekcie bezpieczeństwo danych jest takie same (lub wyższe) jak w przypadku zlecania aktualizacji LMN podmiotom zewnętrznym. Dopóki nie będzie wyraźnego sygnału ze strony Dyrekcji LP o włączeniu SprintMAP.LAS w strukturę SIP LP nie zamierzamy dokonywać integracji aplikacji z SILP. O takie rozwiązanie dotychczas nie występowaliśmy a użytkownicy nie zgłosili takiej potrzeby. Drugi aspekt bezpieczeństwa danych to możliwość uszkodzenia warstw mapy numerycznej lub niepożądanej modyfikacji. W tym aspekcie SprintMAP.LAS jest bardziej bezpieczny od innych rozwiązań. Dane LMN gromadzone są w plikach shapefile na dysku komputera. Dostęp do plików możliwy jest z poziomu dowolnego użytkownika i dowolnej aplikacji. Najłatwiej zatem uszkodzić „bazę geometryczną” innymi aplikacjami niż profesjonalne aplikacje GIS. ArcGIS na bazie którego funkcjonuje SprintMAP ma doskonały mechanizm obsługi formatu shapefile (jest to format macierzysty programu) oraz mechanizmy utrzymania spójności i poprawności danych. Często w ArcGIS naprawia się geometrię obiektów czy topologię warstwy zepsutą w innych programach.
Czy SprintMAP.LAS je ...
Kategoria: FAQ
emo
Nie, mimo, że w niektórych środowiskach powstawała taka obawa. Wynika to z faktu, iż Lasy Państwowe położyły nakłady na własną aplikację do aktualizacji mapy numerycznej i istniały Zarządzenia sugerujące wykorzystanie tej aplikacji . W tej chwili wiadomo, że aplikacja ta nie spełniła oczekiwań i nikt już nie upiera się przy stanowisku obligatoryjności pracy na tym oprogramowaniu. Wśród liderów aktualizacji w LP w chwili obecnej znajduje się aplikacja SprintMAP.LAS pracująca w co czwartym nadleśnictwie w Polsce. W niektórych rdLP SprintMAP.LAS stał się narzędziem powszechnym i rekomendowanym. Należy pamiętać, że SprintMAP.LAS to nie tylko aktualizacja LMN. To również możliwość wykonania wszelkich map przewidzianych Instrukcją Urządzania Lasu, aktualnych na daną chwilę oraz szkiców gospodarczych na bieżące potrzeby; możliwość prowadzenia analizy danych, lokalizacji pożaru, oraz duże możliwości integracji LMN z danymi ogólnodostępnymi (ortofotomapy, mapy ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadnicze, topograficzne bazy danych, modele terenu, etc.)
Czy SprintMAP.LAS je ...
Kategoria: FAQ
emo
Na czym polega działanie funkcji Zaokrąglij?

Zaokrąglenie umożliwia redukcję współrzędnych do 2 miejsc dziesiętnych. Wykonanie takiej procedury jest wymagane dla warstw zgodnych ze Standardem LMN. Wykonać należy ją tylko jeden raz dla warstwy po zakończonej edycji. Procedurę tą należy koniecznie poprzedzić operacją INTEGRUJ dostępną w ArcToolbox. W przeciwnym wypadku warstwa będzie zawierać błędy geometryczne.

Aby sprawdzić dokładność współrzędnych danej warstwy należy włączyć warstwę do edycji, zaznaczyć dowolny obiekt z danej warstwy i wyświetlić "Właściwości szkicu". Współrzędne powinny mieć znaczące tylko 2 znaczące liczby dziesiętne.

Zaokrąglenie należy wykonać na wszystkich warstwach zawierających geometrię (o_podst, dzial_zr, pnsw, siedl, in_pow, os_pow, linie)

Przed operacją Integruj zalecane jest wykonanie kopii zapasowych warstw.
Na czym polega dział ...
Kategoria: FAQ
emo
Funkcja Połącz lub Intergruj nie działą poprawnie – powstają nieprawidłowe geometrie

Najprawdopodobniej jedna z geometrii jest niepoprawne, np. wektoryzowana w lewą stronę - warstwa była edytowana przez aplikację inną niż ArcGIS, która nie pilnuje prawidłowego kierunku wektoryzacji regionów. Należy za pomocą narzędzi Toolbox Sprawdź/Napraw geometrię naprawić budowę obiektów i ponownie wykonać łącznie lub integrację obiektów.


Zalecamy wykonać kopię warstwy przed wykonaniem tych operacji.
Funkcja Połącz lub I ...
Kategoria: FAQ
emo
Nie można zaznaczyć obiektu na mapie.

Warstwa wyłączona z selekcji - włącz selekcję odpowiedniej warstwy na zakładce „Selekcja” w „Tabeli zawartości”. Pozostałe warstwy można odznaczyć z selekcji, jeśli zachodzi wzajemne nakładanie warstw, ułatwi to selekcję obiektów we wskazanej warstwie.
Nie można zaznaczyć ...
Kategoria: FAQ
emo
Nie można zakodować obiektu

Kodujesz obiekt z innej warstwy - sprawdź na jakiej zakładce pracujesz w module EDYCJA - musi ona odpowiadać kodowanej warstwie np.: kodowanie obiektów podstawowych możliwe jest tylko z zakładki o_podst.

W selekcji jest więcej niż jeden obiekt – SprintMAP.LAS blokuje kodowanie wielokrotnych selekcji – zaznacz jeden obiekt i ponownie go zakoduj
Nie można zakodować ...
Kategoria: FAQ
emo
SprintMAP.LAS nie wyświetla opisu obiektu z bazy SILP

Kopia bazy SILP zawiera tablice z przedrostkami „forest_” – usuń przedrostki „forest_” za pomocą funkcji „Zamień nazwy tabel forest_” dostępniej w MODULE EDYCJA na zakładce „zaawansowana edycja”

We wskazanej kopii bazy SILP nie ma opisu dla szukanego obiektu – sprawdź czy pracujesz na poprawnej kopii SILP oraz czy na pewno dany obiekt posiada opis w SILP

W bazie SILP zaktualizowano opis dla szukanego obiektu np.: nowy adres leśny (01/99) – zmień parametry wyszukiwania obiektu lub obetnij ostatni człon adresu leśnego

Pracujesz na złej zakładce w module EDYCJA – przejdź na prawidłową zakładkę odpowiedzialną za edycję danej warstwy: warstwa o_podst – zakładka o_podst itd.

Nie podpięto kopię SILP - sprawdź czy „Źródło” danych w module EDYCJA wskazuje prawidłową kopie SILP, jeśli brak źródła danych lub jest ono nie prawidłowe, kliknij przycisk „Źródło” i anuluj połączenie ze źródłem. Ponowne wyszukanie opisu w SILP'ie wymusi na użytkowniku wskazanie kopii SILP.

ArcGIS niekiedy traci połączenie z bazami danych więc odnowienie źródła danych zalecane jest również w przypadku prawidłowego źródła danych.
SprintMAP.LAS nie wy ...
Kategoria: FAQ
More

Teksty i opisy produktów zamieszczone na stronie www.sprintmap.pl są autorstwa firmy SmallGIS i stanowią jej własność. Opisy są chronione prawem autorskim. Właściciel strony zastrzega sobie zakaz kopiowania i wykorzystywania całości lub części materiałów w celach komercyjnych bez jego zgody oraz bez wyraźnego podania źródła.