Główne zastosowania i moduły

Oprogramowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla administratorów projektów w celu zdefiniowania struktur danych dla projektu, integracji opracowań, kontroli i przygotowania danych do odbioru. Aplikacja umożliwia konwersję zbiorów GML, pełną kontrolę danych TBD, BDOT i BDOT10k, przygotowanie danych do przekazania odbierającemu

Funkcjonalność SprintMAP®.BDOT realizowana jest poprzez moduły:

Import/Eksport

 • wczytanie plików GML według schematów aplikacyjnych GUGiK 1.3x i 2.x oraz danych BDOT10k,
 • wczytanie danych GUS (zbioru ulic z systemu TERYT, zbioru miejscowości SIMC, WMRODZ, zbioru podziału terytorialnego TERC),
 • zapis geobazy TBD, BDOT lub BDOT10k lub jej fragmentu (zaznaczony obszar, arkusz PUWG 1992) do plików wymiany GML w formacie zgodnym z przyjętym schematem danych,
 • selektywny eksport klas obiektów z przycięciem do wskazanego zasięgu z pliku .dxf,
 • przygotowanie kompletnego zbioru TBD, BDOT lub BDOT10k o strukturze określonej w obowiązujących wytycznych.


Kontrole

 • kontrola wszystkich elementów zawartych w szablonie kontroli GUGIK dla danych BDOT (kilkadziesiąt kontroli, ponad 2 tys. warunków) oraz kontrola BDOT10k bazująca na koncepcji Systemu Kontroli Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) oraz Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO),
 • zapis listy błędów w geobazie, generowanie raportów z przeprowadzonych kontroli,
 • przeglądanie oraz wizualizacja błędów z kontroli danych na mapie.


Migracja Danych:

 • tworzenie pustej geobazy plikowej lub osobistej na podstawie schematu TBD, BDOT lub BDOT10k,
 • automatyczne tworzenie domen wartości w geobazie na podstawie schematu,
 • tranzycja danych w strukturze TBD i BDOT do struktur obowiązujących w BDOT10k,
 • łączenie geobaz (kopiowanie/cofnięcie kopiowanie danych do geobazy zbiorczej),
 • przypisanie kodów kartograficznych na podstawie atrybutów w bazie BDOT10k.


Wydruki (Kartografia)

 • tworzenie zestandaryzowanych kompozycji mapowych poprzez poprawne wyświetlenie symbolizacji danych BDOT,
 • tworzenie map w standardzie TBD, BDOT i BDOT10k,
 • nadanie obiektom w bazie danych kodów KARTO (dla starych schematów BDOT),
 • przygotowanie arkusza wydruku mapy topograficznej w standardzie TBD, BDOT i BDOT10k dla wskazanego obszaru (godło mapy topograficznej).


Pozostałe zastosowania

Obecnie każdy może pozyskać dane z BDOT, a dzięki rozszerzeniu standardowej funkcjonalności środowiska ArcGIS™ o możliwości jakie oferuje SprintMAP®.BDOT, bez problemu z nich korzystać, wykonując analizy i kompozycje mapowe przy zachowaniu obowiązującej symbolizacji.


Teksty i opisy produktów zamieszczone na stronie www.sprintmap.pl są autorstwa firmy SmallGIS i stanowią jej własność. Opisy są chronione prawem autorskim. Właściciel strony zastrzega sobie zakaz kopiowania i wykorzystywania całości lub części materiałów w celach komercyjnych bez jego zgody oraz bez wyraźnego podania źródła.