• Drukuj

SprintMAP®.ETL - narzędzie do zmiany struktury danych przestrzennych na platformie ArcGIS firmy ESRI

SprintMAP®.ETL to uniwersalny zestaw narzędzi pozwalający zautomatyzować procesy zmiany struktur danych, ich harmonizacji i integracji w hurtowniach danych przestrzennych. Silnikiem aplikacji jest innowacyjny mechanizm tranzycji (przejścia), pozwalający łączyć dane pochodzące z różnych źródeł, formatów i układów współrzędnych w jeden model. Oprogramowanie ma budowę modułową – każdy z modułów odpowiada za kolejny etap procesu.

Moduł Importu umożliwia integrację danych zapisanych w formatach nieobsługiwanych przez środowisko ESRI do geobazy ESRI, z zachowaniem struktury tych danych. Obsługuje powszechnie używane formaty GIS oraz standardy wymiany i struktury głównych polskich rejestrów danych przestrzennych.


Moduł Konfiguracji służy projektowaniu modelu przekształcenia danych. Zróżnicowane narzędzia transformacji zostały zebrane w zestawach zgodnych z ich zastosowaniem, co ułatwia odnalezienie potrzebnych funkcji. Moduł wyposażony jest w tryb testowania i debugowania, dzięki któremu można szybko odnaleźć i usunąć błędy w projektowanych modelach transformacji.Moduł Transformacji pozwala na wykonanie przekształcenia i zapis danych po transformacji w docelowej geobazie ESRI. Transformacji mogą podlegać atrybuty i geometria obiektów, z zachowaniem związków pomiędzy identyfikatorami klas powiązanych relacyjnie.