Moduł Mobile umożliwia eksport informacji opisowej bazy LAS oraz danych przestrzennych LMN do aplikacji ArcPAD pracującej na urządzeniach typu PDA. Pozwala przeglądać opisy taksacyjne, system planów i magazyn drewna w aplikacji ArcPad oraz korzystać z zaawansowanej symboliki zgodnej z IUL

Przykład tabel bazy LAS w aplikacji ArcPAD przygotowane za pomocą modułu Mobile

Przykład map tematycznych drzewostanów i siedlisk w aplikacji ArcPAD przygotowane za pomocą modułu Mobile

Teksty i opisy produktów zamieszczone na stronie www.sprintmap.pl są autorstwa firmy SmallGIS i stanowią jej własność. Opisy są chronione prawem autorskim. Właściciel strony zastrzega sobie zakaz kopiowania i wykorzystywania całości lub części materiałów w celach komercyjnych bez jego zgody oraz bez wyraźnego podania źródła.