• Drukuj

Moduł Mobile umożliwia eksport informacji opisowej bazy LAS oraz danych przestrzennych LMN do aplikacji ArcPAD pracującej na urządzeniach typu PDA. Pozwala przeglądać opisy taksacyjne, system planów i magazyn drewna w aplikacji ArcPad oraz korzystać z zaawansowanej symboliki zgodnej z IUL

Przykład tabel bazy LAS w aplikacji ArcPAD przygotowane za pomocą modułu Mobile

Przykład map tematycznych drzewostanów i siedlisk w aplikacji ArcPAD przygotowane za pomocą modułu Mobile